Familie

01 – Aloys, 2010. Inkt, grafiet en kleurpotlood op papier, 65 x 50 cm
02 – Familie,  2011. Inkt, grafiet, waterverf en kleurpotlood op papier, 100 x 100 cm
03 – Meisje,  2009. Grafiet en kleurpotlood op papier, 42 x 29,7 cm
04 – Oma,  2009. Grafiet en kleurpotlood op papier, 42 x 29,7 cm
05 – Meisje en Vos,  2011. Grafiet, waterverf en kleurpotlood op papier, 100 x 100 cm